Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Cercle de Belles Arts de Palma

Cercle de Belles Arts de Palma

Objectius

Associació dedicada al foment cultural i artístic en qualsevol de les seves manifestacions, promocionar l’art i els artistes, promoure l’ensenyament artístic i cultural així com la realització de campanyes de difusió i educació artística dedicades principalment a la joventut. Proposar i fomentar iniciatives davant els organismes públics i privats que tendeixin a conservar la cultura i les belles arts. Vol crear consciència de la necessitat de dignificar la creació artística

Història

L’any 1936 un grup d’artistes mallorquins van formar l’anomenat “Grup Literari Blau”, prenent el nom del poema de Rubén Darío, amb el propòsit de promocionar les activitats literàries i les arts plàstiques. Poc després va canviar el seu nom denominant-se “Grup Literari Artístic”. A causa de la Guerra Civil el grup deixo en suspens les seves activitats que es reprendrien al novembre de 1940. Poc temps després canviaria de nou el seu nom pel qual ha mantingut fins a l’actualitat: Cercle de Belles Arts de Palma de Mallorca.

El Cercle de Belles arts de Palma de Mallorca, fundat en 1941, és una entitat privada sense ànim de lucre declarada “Centre de Protecció de les Belles arts i d’Utilitat Pública” que té per objecte el foment de la cultura i les arts i que des de la seva creació, ha desenvolupat una important labor d’abast internacional en el camp de la creació i la difusió cultural. El Cercle, com a societat multidisciplinària, ha vingut desenvolupant activitats que abasten des de les arts plàstiques fins a la literatura passant per la música –en el seu si va néixer l’Orquestra Simfònica de Mallorca, antecedent de l’actual Orquestra Ciutat de Palma– i s’ha caracteritzat per la seva actitud oberta cap a les més destacades i innovadors corrents artístics.

El Cercle va néixer de la voluntat d’un grup d’artistes, com recullen els seus estatuts fundacionals, per al foment cultural i artístic en qualsevol de les seves manifestacions, promocionar l’art i els artistes, promoure el seu ensenyament així com la realització de campanyes de difusió i educació artística dedicades principalment a la joventut i proposar i fomentar iniciatives davant els organismes públics i privats que tendeixin a conservar la cultura i les belles arts. Va néixer doncs per crear consciència de la necessitat de dignificar la creació artística.

Avui 70 anys després, vol ser un centre independent i obert, lloc de debat de temes culturals i artístics com a materialització de l’esperit il·lustrat que ho va posar a caminar en el seu moment, i en aquesta línia, es converteix en fòrum d’opinió i taller d’idees al mateix temps que pretén seguir desentelant un paper actiu en la promoció del desenvolupament artístic i cultural assumint també, en el camp literari, funcions ateneïtisques. El Circulo es proposa igualment participar en la definició de les polítiques culturals de les diferents administracions i articular llits que possibilitin la participació dels artistes en les mateixes, col·laborar amb l’administració pública amb tot allò relacionat amb la problemàtica i interès artístic i cultural i participar en els òrgans consultius de l’administració que afectin als col·lectius artístics.

Actualment el Cercle, que té la seva seu permanent en el Casal Balaguer de Palma s’integra en la Fundació Casals d’Art, dóna un nou impuls a les seves activitats a fi de continuar sent un referent en el panorama cultural de Palma, sense que això suposi abandonar les línies d’actuació desenvolupades fins avui ja que és voluntat del CBA mantenir i potenciar les seves tradicionals activitats artístiques, literàries i musicals. Ser soci del Cercle doncs és formar part d’una entitat que treballa per a la difusió de l’art i de la cultura, estar en relació amb altres persones i entitats i compartir experiències.

Activitats

  1. Trobades del CBA. Amb les “Trobades del Cercle de Belles arts”, el CBA proposa enriquir l’oferta cultural de Mallorca fomentant el diàleg i l’intercanvi d’experiències, teories i pensament entre els destacats professionals de talla internacional que visiten l’illa, i la comunitat artística de la illa composta pels artistes, els amants de l’art i els professionals del sector cultural.
  2. Certàmens del CBA. Periòdicament el Cercle de Belles arts organitza diversos certàmens relacionats amb les seves activitats. En l’actualitat manté el certamen de poesia que celebra anualment en homenatge als poetes; un certamen que va néixer relacionat amb l’aquarel·la i que actualment ha adquirit un gran auge, com és el concurs de pintura i fotografia sobre fars i ports de Balears, i entre les activitats de promoció de la joventut manté la beca Archie Guittes, finançada amb el llegat de l’artista del mateix nom. Entre els seus futurs projectes figuren els de celebrar un gran saló d’art així com revitalitzar el premi de dibuix José Costa.
  3. Tallers del CBA. Entre les activitats que duu a terme el CBA es troben, des de fa anys, els tallers de dibuix. Actualment se celebren amb caràcter periòdic, tallers de dibuix natural amb model. Però també es van realitzant i programant amb assiduïtat tallers d’aquarel·la, de gravat o d’altres tècniques.

Butlletí d’inscripció:

http://www.circulopalma.es/?s=socios

Blog:

http://circulobellasartes.blogspot.com.es

Junta directiva

PRESIDENTE

Gaspar Sabater

VICEPRESIDENTES

Carlos Jover
Margarita Forteza
Eva Shakouri

SECRETARIA ACCIDENTAL

Francisca Olmo

VOCALES

Josep María Alaminos
Bartolomé Bestard
Xisco Bonnin
Carlos Danús
Toni de la Mata
José Luis Juan de Sentmenat
Bartolomé Ferragut
Xavier Fiol
Rafael Garau
Mariano Mayol
Joan Oliver
María Antonia Ramis
Antonio Rigo
Francesc Romero

COMISIÓN DE PLÁSTICA

Carlos Jover
Mariano Mayol
Josep María Alaminos

COMISIÓN DE FOTOGRAFÍA Y  AUDIOVISUALES

Xisco Bonnin

COMISIÓN DE LITERATURA

Antonio Rigo

COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y  RELACIONES PÚBLICAS

Tommy Ferragut

COMISIÓN DE RELACIONES  INSTITUCIONALES

Francesc Romero

COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y  REDES SOCIALES

Gaspar Sabater

COMISIÓN ESPECIAL GRUPO  ACUARELISTAS

Margarita Forteza

COMISIÓN ESPECIAL TALLERES

Carlos Danús

 

direccio-postal "Casal Solleric" P. del Born, 27 07012 Palma

telefon-fax 608 673156

web-blog http://www.circulopalma.es

email circulobellasartes@gmail.com

Nova cerca Tornar a la cerca

Destacats

Cultura Calvia
Horacio Sapere