Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

miralles

 

FRANCESC MIRALLES MASCARÓ

Vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports
Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
Telèfon:  (34) 971 219 501/03
Fax:  (34) 971 219 644

Lloc:  Via Roma, 1, 07012, Palma (Mallorca) Illes Balears.

 

rafel_creus

 

Direcció Insular de Cultura

RAFEL MARIA CREUS OLIVER

Director Insular de Cultura

 

 

francisca_coll

 

 

Direcció Insular de Patrimoni

FRANCISCA COLL BORRÀS

Directora insular de Patrimoni

 

Funcions

Les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades.
 2. Exercir la competència relativa a museus, arxius i biblioteques de titularitat autonòmica. Conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions semblants d’àmbit insular.
 3. Planificar i executar programes de normalització i dinamització lingüística.
 4. Gestionar el dipòsit legal de llibres.
 5. Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes referits en l’article 34 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, i particularment les següents:
  1. Paralitzar i suspendre totes les obres i/o actuacions que atempten contra del patrimoni històric o hi van en contra.
  2. Vigilar i controlar totes les actuacions que es duen a terme en zones i/o edificis protegits en la legislació de patrimoni històric.
  3. Autoritzar les obres d’urgència motivada, i informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni de Mallorca en la primera sessió que faci.
  4. Autoritzar les prospeccions i/o les excavacions d’urgència motivada, i informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni en la primera sessió que faci.
  5. Elaborar el programa anual d’excavacions i exploracions arqueològiques i paleontològiques.
  6. Elaborar el pla anual de conservació i d’enriquiment del patrimoni històric.
  7. Elaborar l’informe anual sobre el grau de compliment de les mesures del foment del patrimoni històric de Mallorca.
  8. Gestionar el Registre Insular de Béns d’Interès Cultural.
  9. Gestionar el Catàleg Insular del Patrimoni Històric.
  10. Informar sobre els expedients relatius a l’exercici dels drets de tempteig i de retracte, en el supòsit d’alienació de béns declarats d’interès cultural o inclosos a l’Inventari General.
  11. Administrar i gestionar instal·lacions de suport a les tasques de conservació, restauració, foment i investigació de béns que pertanyen al patrimoni històric de Mallorca.
 6. Planificar, ordenar, coordinar i gestionar actuacions en matèria esportiva.
 7. Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats esportives.
 8. Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria esportiva.
 9. Fomentar i promoure les activitats esportives.
 10. Gestionar les competències en matèria de medicina esportiva.

Són centres adscrits al Departament:

Resten adscrits a aquest Departament:

Organització del departament

 

direccio-postal Via Roma, 1, 07012, Palma (Mallorca) Illes Balears. Espanya

telefon-fax (34) 971 219 502

web-blog www.conselldemallorca.net

email info@conselldemallorca.net

Nova cerca Tornar a la cerca

Destacats

Cultura Calvia
Horacio Sapere

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *