Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Direcció General de Cultura

Director General:  Jaume Gomila Saura

 

Departament de Cultura: Catalina Ferrando Ballester

En depenen:

– Arxiu del Regne de mallorca

– Biblioteca Pública de Palma. Can sales

– Museu de Mallorca i Secció Etnològica de Muro

– Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera i Secció Monogràfica Necropòlis del Puig des Molins. Can Porxet

Són les seves competències segons el: Decret 15/2014, de 12 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

a) Direcció General d’Educació i Cultura: A més de les funcions que li encomani el titular de la Conselleria, tindrà també les atribucions següents: relació amb les administracions i comunitats educatives i coordinació amb la Secretaria General; inspecció educativa i avaluació del sistema educatiu; coordinació, supervisió i aplicació dels projectes i programes educatius; ensenyaments de règim especial que condueixen a l’obtenció del títol equivalent a grau; ordenació i gestió del personal docent, tant dels centres públics com dels centres privats concertats; difusió i foment de la cultura; cultura popular; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric i cultural; gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual; gestió del Protectorat de les fundacions de caràcter cultural; gestió del Registre de Béns d’Interès Cultural i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Corresponen a l’Institut d’Estudis Baleàrics, ens públic adscrit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a través de la Direcció General d’Educació i Cultura, les competències relatives a l’ensenyament del català i la normalització lingüística en l’àmbit educatiu; l’organització, la gestió i la certificació de les proves de coneixements de llengua catalana per a la població adulta fora de l’ensenyament reglat; la gestió dels cursos i de les proves lliures inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural i l’expedició dels certificats de notes i de capacitació inclosos en el Pla esmentat; la concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, i l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats; la normalització de la llengua catalana; la promoció i defensa dels drets lingüístics.

També corresponen a l’Institut d’Estudis Baleàrics les competències exercides pel Centre de Publicacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com la promoció de la cultura balear a l’exterior.

direccio-postal C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena - 07010 Palma

telefon-fax 971787357

web-blog http://dgcultur.caib.es

Nova cerca Tornar a la cerca

Destacats

Cultura Calvia
Horacio Sapere

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *