Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Museu Arqueològic de Son Fornés

Son Fornés

El jaciment de Son Fornés

És un jaciment plurifàsic que abasta des del període talaiòtic fins al període clàssic-romà; s’hi documenten també restes altmedievals i islàmiques que fan pensar en possibles ocupacions més tardanes, si bé són de caràcter aïllat i no s’han trobat construccions vinculades a les mateixes, ara per ara.

Els treballs de camp s’iniciaren l’any 1975 (sota la direcció de Vicenç Llull) i han perdurat fins a l’actualitat, amb un total de 14 campanyes d’excavació i tres intervencions de consolidació i restauració de murs i estructures. Actualment la direcció científica recau en el mateix Vicenç Llull, Rafa Micó, Cristina Rihuete i Roberto Risch, impulsors del Grup de Recerca d’Arqueoecologia Social Mediterrània (ASOME), vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’objectiu de les primeres excavacions era poder documentar l’ocupació humana de Son Fornés al llarg del temps i posar-la en relació amb la Història de les Balears.

El resultat de les excavacions i de la recerca posterior ha permès documentar les diferents societats que s’establiren i freqüentaren Son Fornés durant gairebé 2000 anys.

La primera ocupació del poblat és del Període Talaiòtic (850 – 550/500 cal ANE). En aquesta fase històrica trobem tres talaiots, un dels quals el més gran de Mallorca (el Talaiot 1), i un barri de cases aferrades a una murada que uneix dos d’ells

Aquest primer poblat fou destruït i remodelat, iniciant-se d’aquesta manera el Període Posttalaiòtic (550/500 – segles III/II ANE), quan es traslladà l’hàbitat a la part alta del poblat, en un inici, per després tornar-se a reactivar la zona central abandonada anteriorment.

La construcció dels dos santuaris S1 i S2 es produeix en aquest moment, si bé els usos documentats responen a reutilitzacions d’èpoques més recents. També destaquen el sistema de canalitzacions i emmagatzematge d’aigua (fins a 6000 litres de capacitat) i la casa adossada al Talaiot 2, exemple paradigmàtic de l’estructura de casa mediterrània.

Entre els segles III/II ANE es produïren una sèrie de canvis que donaren pas a una forta remodelació del lloc, iniciant-se el que es coneix com a Període Clàssic o Romà (III ANE -I DNE).

A mitjà segle I DNE el poblat fou abandonat de forma gradual i freqüentat de forma esporàdica en els períodes bizantí i islàmic.

Museu Arqueològic de Son Fornés

Recull l’exposició de les comunitats que visqueren al jaciment de Son Fornés des d’èpoques prehistòriques. S’emplaça a la localitat de Montuïri, a la comarca d’Es Pla de Mallorca, en un antic molí fariner del segle XVIII anomenat el Molí des Fraret.

El darrer diumenge de cada mes es fan portes obertes de 10h a 14h, i periòdicament organitzen activitats i visites guiades gratuïtes.

D’altra banda, compten amb un programa didàctic permanent que posa la història i l’arqueologia a les mans dels visitants de totes les edats, ja siguin escolars com grups de lleure o individuals.

 

direccio-postal C/Emili Pou, s/n 07230 Montuïri

telefon-fax 971644169

web-blog www.sonfornes.mallorca.museum

email didactica@sonfornes.mallorca.museum

twitter @MuseuSonFornes

Nova cerca Tornar a la cerca

Destacats

Cultura Calvia
Horacio Sapere

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *