Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

El Govern i la Successió Miró acorden la cessió de 12 escultures de l’artista

Homme et Femme Joan Miró
REDACCIÓ PALMA,30.03.2017. El Govern i la Successió Miró han acordat la cessió de 12 escultures de 
l'artista per instal·lar als jardins de Marivent.

La cessió temporal i gratuïta tindrà una duració inicial de cinc anys comptadors des de la signatura del comodat, prorrogable tàcitament per períodes anuals, si no hi ha un preavís en sentit contrari comunicat per qualsevol de les dues parts signants del contracte amb tres mesos d’antelació al venciment del contracte o de les pròrrogues. Les dues parts signants, en qualsevol moment, poden donar per acabat el contracte, sempre que ho hagin notificat a la part contrària amb un mínim de tres mesos d’antelació.

Pel que fa a les despeses de transport, condicionament, manteniment, conservació i assegurança seran a càrrec del Govern, en la forma i la manera com quedi estipulat al comodat, i en concret a càrrec de la Conselleria de Presidència, la qual, en virtut de les seves competències en matèria de relacions institucionals, assumeix la tramitació dels expedients relacionats amb el Palau de Marivent.

La cessió d’ús de les dotze escultures s’ha fet en forma de contracte de comodat, una sort de dipòsit temporal, que se sol emprar per a la cessió temporal d’obres d’art a Museus i institucions com és el cas.

Crida l’atenció aquesta política de cessió d’ús en comodat que està duent a terme la família de l’artista, representada a l’entitat Successió Miró, donat que en els darrers mesos ha efectuat diversos dipòsits semblants, el més recent dels quals és probablement l’efectuat al Museu Es Baluard.

El conjunt de les escultures cedides, tenen un valor estimat de més de quatre milions d’euros. A continuació us facilitam la relació de peces dipositades amb les seves característiques tècniques:

1. Títol: Conque, 1969

Exemplar: 6/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 110 x 80 x 50 cm

Valor: 300.000 €

              

2. Títol: Tête de bélier, 1970

Exemplar: 6/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 61 x 53 x 53 cm

Valor: 100.000 €

              

3. Títol: Femme et oiseaux, 1972

Exemplar: E.A. I

Tècnica: bronze fos en arena i a la cera perduda

Mides: 156 x 78 x 70 cm

Valor: 300.000 €

             

4. Títol: Le Pèlerin, 1972

Exemplar: 6/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 57 x 23 x 22 cm

Valor: 150.000 €

           

5. Títol: Projet pour un monument, 1973

Exemplar: E.A. 1/1

Tècnica: bronze fos a la cera perduda pintat

Mides: 133 x 22 x 28 cm

Valor: 600.000 €

        

6. Títol: Figure, 1976

Exemplar: 5/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 205 x 62 x 38 cm

Valor: 450.000 €

          

7. Títol: Projet pour un monument, 1977

Exemplar: 5/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 65 x 32 x 22 cm

Valor: 120.000 €

         

8. Títol: Homme et femme, 1977

Exemplar: 2/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 117 x 52 x 49 cm

Valor: 300.000 €

              

9. Títol: Personnage et oiseau, 1978

Exemplar: 6/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 67 x 75 x 35 cm

Valor: 200.000 €

           

10. Títol: Figure, 1981

Exemplar: 5/6

Tècnica: bronze fos en arena i a la cera perduda

Mides: 126 x 50 x 28 cm

Valor: 300.000 €

         

11. Títol: Tête et oiseau, 1981

Exemplar: 5/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 125 x 26 x 51 cm

Valor: 300.000 €

           

12. Títol: Projet pour un monument, 1981

Exemplar: 6/6

Tècnica: bronze fos a la cera perduda

Mides: 80 x 60 x 60 cm

Valor: 175.000 €

Aquí teniu algunes imatges de les escultures que podrem veure a Marivent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *