Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

L’ AAVIB fa pública una petició als partits polítics del patronat Es Baluard

REDACCIÓ PALMA, 24.03.2017. L' AAVIB fa pública una petició als partits polítics del patronat 
Es Baluard, mitjançant un comunicat enviat als mitjans de comunicació

Sota el títol “Democratització del Patronat del Museu Es Baluard: participació, transparència i auditoria” l’associació d’artistes visual de les Illes Balears (AAVIB), ha fet públic el següent comunicat, qüestionant el funcionament del Patronat del Museu Es Baluard, i demanant als partits polítics una serie de reivindicacions.

Es Baluard
Es Baluard

L’AAVIB ha vingut mantenint un línia de confrontació amb els responsables culturals, que ara està obrint un nou front, amb la reclamació d’intervenció als partits polítics. Reproduïm el comunicat integre pel seu interés

“Peticions:

Abans de tot, l’AAVIB us vol expressar que sempre ha mantingut la màxima neutralitat pel que fa al suport a cap dels partits en particular sinó la independència i professionalitat de la nostra associació de manera que les propostes -recollides en aquest document- pel que fa a la Fundació Es Baluard vol que arribin a tots els partits polítics implicats.
D’altra banda, apel·lem a la responsabilitat que han de tenir els partits –de govern i oposició perquè impulsin:

La remodelació immediata del Patronat de la Fundació per incloure el màxim legal permès de professionals independents del Sector de les Arts Visuals per exercir les funcions científiques/artístiques del Patronat, d’acord amb els codis de bones pràctiques.

  • L’aplicació immediata i efectiva dels codis deontològics i de bones pràctiques en les relacions professionals amb els artistes –per extensió amb altres agents culturals-. Així com la millora de les condicions laborals dels empleats de la Fundació. Ambdues mesures van encaminades a revertir el creixement galopant de desigualtats i la precarització que pateixen els artistes i el personal del Museu.
  • La transparència necessària que demanda la ciutadania en relació a les institucions finançades amb doblers públics. En aquest sentit, es especialment necessari que es facin públiques les actes de les reunions del Patronat de la Fundació i es posin a disposició de la ciutadania la consulta de les actes de reunió dels darrers 4 anys.
  • Un informe d’auditoria de recursos humans que abasti els 4 darrers anys i inclogui, concretament, la verificació del compliment de la legalitat en la contractació, la correcta assignació de tasques i, en general, l’anàlisi de les condicions laborals al personal del Museu. Així com, un informe d’avaluació rigorosa del compliment i dels resultats del contracte/programa de la Direcció.

 

Finalment, l’AAVIB entén que els responsables polítics han de treballar un model de museu per a la ciutadania. Això és el mínim retorn que mereix la despesa dels diners públics.Volem avançar-vos que l’AAVIB, com a associació en xarxa amb altres col·lectius i associacions en pro de les arts visuals, la cultura com a valor i el procomú, pot aportar coneixements i experiència. No podem deixar passar el temps per treballar cap a les millores culturals. L’Associació d’Artistes Visuals vol saber en quina voluntat i disposició es troba el seu partit polític per situar-se urgentment en un camí de concreció i d’aconseguir objectius.

Es Baluard
Es Baluard

La democratització del Patronat del Museu Es Baluard, la demanda d’una gestió transparent i una avaluació rigorosa del compliment i els resultats del contracte/programa de la Direcció no són peticions noves i, totes i tots els responsables polítics – equips de govern i oposició – tenen el deure de solucionar la situació. Ja no es pot continuar descuidant les bases de la cultura, ni ignorar les demandes de la ciutadania.

És imprescindible treballar d’acord amb les bones pràctiques. En aquest punt, volem insistir en la necessitat d’obrir els patronats integrant agents del sector, de la ciutadania -a través de les associacions representatives- per exercir les funcions científiques/artístiques del patronat.

D’acord amb el Document “zero” del Sector de l’Art Contemporani: Bones Pràctiques en els Museus i Centres d’Art les principals funcions científiques/artístiques són les següents:

  • Donar suport i col·laborar amb la Direcció.
  • Velar pel respecte al Projecte Artístic.
  • Avaluar el compliment i els resultats del contracte/programa de la Direcció.
  • Conèixer i autoritzar les adquisicions propostes per la Direcció.
  • Conèixer i aprovar el programa anual d’activitats.
  • Conèixer i aprovar les comissions assessores creades per la Direcció.

Això suposa d’una banda professionalitzar les decisions en matèria científica/artística i d’altre banda, fer efectiva la participació reial de la ciutadania en les decisions estratègiques.

Es Baluard
Es Baluard

L’AAVIB considera que els actuals òrgans de Govern i la direcció de la Fundació Es Baluard ja fa temps que han entrat en una dinàmica de reducció de despeses a costa dels productors culturals i dels treballadors, fomentant la precarietat i les desigualtats. Una direcció perillosa que els polítics ni qüestionen ni fiscalitzen.

Sense desmerèixer alguns moments, projectes i especialment el treball del departament educatiu, l’objectiu de la direcció de “treballar en complicitat amb el teixit artístic local” s’ha traduït en formacions per a artistes que confonen la informació amb el coneixement i propostes 0€ com TAZ (TEMPORARY AUTONOMOUS ZONE), o “Col·lectius Associats” que no van quallar perquè oferien fum (0 responsabilitat, 0 pressupost, 0 honoraris) a canvi de la feina dels creadors i d’altres agents que finalment completaven la programació del Museu. Potser s’ha confús la manca de pressupost amb el “Cost Zero” a l’hora de programar, esprement als creadors i treballadors. Professionals condemnats a exercir de practicants.

Gràcies a una denúncia sindical i reivindicacions dels treballadors sabem que el museu duu dotze anys sense conveni; que en el 2014 va quedar vacant la plaça de direcció de programació (en circumstàncies poc clares) i en lloc de cobrir-la es van “contractar” a dos col·laboradors externs, en règim d’autònoms; o personal que exerceix funcions diferents a les contractades, com “mediadors de públics” que acaben frustrats en les “taquilles” (per aquesta plaça ja han passat tres persones); que les baixes mèdiques de llarga durada queden sense substituir i, pel que fa a la diferència salarial s’evidencia amb què sols la Directora i l’Administrador cobren sous marcadament superiors a la resta de treballadors (uns 55.000€ p/p).

El projecte de Nekane Aramburu feia pensar en una direcció innovadora i exemplar cap als treballadors i en lloc d’això es Baluard s’ha enrocat en dinàmiques que han minvat els seus drets. Pitjors condicions de treball, de contractació i salarials que van motivar una vaga dels treballadors del museu el passat juliol de 2016.

Es Baluard
Es Baluard

Els membres actuals del Patronat, ara mateix totalment polititzat, han d’activar la seva funció cap a una nova situació actualitzada als temps que vivim, a la demanda de transparencia, de democràcia dels òrgans de gestió en aquesta institució pública, aplicant el codi de bones pràctiques per els treballadors de la cultura i assumint les seves responsabilitats eficientment. Si no es així, ratifiquen l’actual model de museu i aproven “Baluard 2018”, un pla continuista, a dos anys vista, proposat per la mateixa directora que acaba contracte aquest mes de març. Significa l’acord -a la darrera reunió del Patronat- una prorroga tàcita del contracte de Nekane Aramburu, sense cap avaluació seria dels resultats del seu projecte?

3 thoughts on “L’ AAVIB fa pública una petició als partits polítics del patronat Es Baluard

  1. No acabo de entender muy bien el protagonismo que ejerce l’AAVIB en el ambito de las artes y los artistas en Baleares pues desconozco su filiación y sus estatutos así como la formación de su Junta directiva y ni siquiera pienso ni mal ni bien de esta intromisión-intervención en las instituciones que se rigen por unas normas protocolarias tipificadas y regladas. Tampoco veo que se le haya otorgado algunas atribuciones (Que no no sean las de la libertad de opinión personal) como para ver que se están erigiendo en los críticos y directrices del movimiento cultural en Palma. A mi no me representan, por lo menos. Creo que en estas manifestaciones y seguimiento, quizás bien intencionadas, de las empresas de la administración, además de cierto celo por velar por nuestros intereses puede haber algo de interés de influenciar para adquirir alguna predominancia en el espacio de las subvenciones o la cercanía al acceso facil a eventos y actividades que deben ser ejecutadas sin coacciones y sin favoritismos, por los cauces legales reglamentados. No quiero aquí dejar una duda sino evitar un peligro. Creo que lo mejor es dejar que el Patronato que se encarga de estos menesteres sea el que ejerza de crítico y de interventor, como es su cometido, y que las asociaciones como l’AAVIB y otras se dediquen a su tarea que supongo es englobar las necesidades y aspiraciones, actividades, etc de sus afiliados, acudiendo, si es preciso al amparo de dicho patronato- incluso tener acceso a formar parte del mismo con algún miembro. El colectivo de artistas y artesanos de estas islas es inmenso, muy competitivo y poco favorecido por las administraciones pero no debe ser tampoco un pedigüeño alrededor de las administraciones. Si queremos que el juego sea limpio y equitativo, seámoslo primero nosotros.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *