Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Estudi del Patrimoni Industrial

Illes Balears

 

Estudi del Patrimoni Industrial de les Illes Balears

Què és i què pretén l’Estudi del Patrimoni Industrial d’Art-Xipèlag?

El Pla Nacional de Patrimoni Industrial de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), de març de 2011, defineix el patrimoni industrial com:

«S’entén per patrimoni industrial el conjunt dels béns mobles, immobles i sistemes de sociabilitat relacionats amb la cultura del treball que han estat generats per les activitats d’extracció, de transformació, de transport, de distribució i gestió generades pel sistema econòmic sorgit de la revolució industrial»

En absència d’un catàleg general dels béns d’interès industrial, en aquest apartat volem fer una contribució a la catalogació del patrimoni industrial a les Illes Balears, recollint d’una banda tota la informació pública al nostre abast en un sol lloc, i fent una tasca d’investigació pròpia, amb informació, fotografies i documentació relacionada. Procurarem incloure a les fitxes el màxim de fonts bibliogràfiques, referències a altres webs o publicacions que puguin completar l’estudi del bé patrimonial, així com el seu nivell de protecció o catalogació

Aquesta és una secció, en evolució continua que s’anirà completant amb les tasques d’investigació pròpies i amb les aportacions que vulguin realitzar els nostres col·laboradors. Un catàleg no arriba a estar mai complet del tot. Mentre l’elaboram aniran apareixent nous elements i troballes. L’avantatge és que tractant-se d’una publicació digital sempre podrem anar completant, millorant i corregint les entrades.

Destacats

Cultura Calvia
Horacio Sapere