Fàbrica de Tapissos Vidal

Nom : Fàbrica de Tapissos Vidal

Datació : 1913 (Energía Eléctrica Balear)  . 1927 (Tapices Vidal)

Adreça: Plaça Emperador Carles V, Alcúdia

Illa : Mallorca

Coordenades : 39.853298, 3.123680

Titularitat : Privada

Tipologia : Arquitectura Industrial

Sector : Industria Textil

Fitxa descriptiva : Originariament l’edifici era una fàbrica d’electricitat de l’empresa ‘Energía Eléctrica Balear ‘ (1913) i anys després va ser ocupat per ‘Tapices Vidal’ (1927)

 

 

L’enginyer Francisco Morales , nascut a Saragossa, s’instal·là a Maó, lloc on va exercí la seva professió desprès d’haver estudiat a Catalunya. Aquest senyor actuava com a representant de La Elèctrica de Sabadell i a l’any 1913 i també en nom d’aquesta empresa va promoure la instal·lació d’una central elèctrica a Alcúdia, també amb el nom de “Energia Elèctrica Balear”

(….L’any 1911 es va constituir una nova empresa, l’Energia Elèctrica, que posteriorment seria l’Energia Elèctrica Balear. Un dels seus principals promotors va se La Elèctrica de Sabadell. Aquesta segona central va ser instal·lada al carrer de Gracia i començà a funcionar l’any 1912. La nova empresa era tècnicament més avançada i va instal·lar tres motors de gas pobre que accionaven un sistema de dos alternadors. La nova empresa instal·là un circuit de tres línies per distribuir corrent altern a 115 volt. Les 24 hores del dia. Aquesta nova societat va iniciar el transport d’electricitat a distància utilitzant una xarxa de transformadors que encara es poden veure en el paisatge menorquí.

La competència entre les dues empreses va ser molt forta, però es posaren puntualment d’acord per augmentar els preus, arribant finalment a una unificació de tarifes l’any 1919. L’Energia Elèctrica Balear va ser venuda pels seus promotors catalans a tres industrials de Maó que seguiren l’explotació fins l’any 1926 en què llogaren les instal·lacions a l’Elèctrica Mahonesa, que recuperà l’exclusivitat del subministrament elèctric a Maó.

(1901-2001 , cent anys d’electricitat a Mallorca  .Editat per Gas y Electicidad S.A. Gráficas Jorvich .   De la recensió, Josep Mª Verd Crespí)

L’edifici presenta els trets essencials de l’arquitectura dels petites indústries de la primera meitat del segle XX.De planta baixa i pis té les obertures de les finestres molt lleugerament arquejades en la part superior.
El pòrtic o pas d’entrada té una gran cancel·la metàl·lica decorada amb motius geomètrics.
En la cantonada es va situar durant alguns anys un comerç dedicat a la fotografia, motiu pel qual aquest enclavament va variar la seva fisonomia original, desdibuixant, en certa manera, la configuració original de l’edifici.
En la part superior una cornisa motllurada dóna pas a la muralleta de la terrassa.
En la part superior de l’edificació encara es pot entreveure el rètol vermell de Fàbrica de Tapissos Vidal.

Crèdits 

Fotos :  Guillem Bestard Cànaves (1881- 1969)

Redacció de la fitxa : Pilar Esteve Gamundí

Darrera revisió : 29/01/2016

Bibliografia , referències i enllaços :

http://www.conselldemallorca.net/media/34244/Tapissos_Vidal.pdf

Nova cerca Tornar a la cerca