Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Mina de Son Fé

Nom : Mina de Son Fé

Datació : Verge del Puig  1890, Josefina 1916, Adela 1918

Adreça : Son Fé Alcúdia

Illa : Mallorca

Titularitat : 

Tipologia : Colònia minera

Sector : Mineria

mina son fe alcudia1

Fitxa descriptiva : Antigues mines situades a Son Fé. Formaven l’anomenat Grup Miner d’Alcúdia que estava integrat per les mines de lignit Adela, Josefina i Verge del Puig. Al voltant d’aquestes es construïren una sèrie d’edificacions de caire industrial, entre les que destaca la torre on s’allotjava la maquinària que permetia treure a l’exterior els lignits excavats pels miners. Aquesta tenia un anex en el que es situaven tota una sèrie de magatzems i oficines. Al seu davant una altra edificació destinada originalment a establa pels animals de tracció utilitzats durant la primera època de funcionament de la mina. Al seu entorn sorgí la colònia minera de Son Fé, integrada per les edificacions estractives i les cimenteres. També formaven part de la colònia les cases dels treballadors i posteriorment l’església de Son Fé. Tancada definitivament el 1975, la mina passa a ésser propietat de Lignits S.A., i actualment es troba en reserva de l’Estat. Així l’abandonament de l’activitat extractiva va provocar, també, l’abandó dels habitatges amb la consegüent destrucció d’aquests, de manera que actualment es pot dir que l’antiga colònia es troba pràcticament arrasada.

L’any 1931 es van extreure de la mina 1.489 tones de lignit, treballant en ella 12 obrers. A l’any següent, en 1932 es va extreure 1.271 tones utilitzant el mateix nombre d’obrers.

De la mina “Verge del Puig” no hi ha dades dels anys 1936 i 1937, però sí de 1938 en els quals figura un total de 80 tones de carbó extret.

minasonfe

Crèdits 

Fotos : M. Crespí, Ginés Lorente

Redacció de la fitxa : Pilar Esteve

Darrera revisió : 27/o7/2015, 26.04.2016

Bibliografia, referències i enllaços :

Aumenta la protección de las viejas minas de Son Fe. UH. 26.04.2016

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2015/07/son_Fe.pdf”]

Nova cerca Tornar a la cerca