El Porvenir, fàbrica de gas

Nom: El Porvenir, fàbrica de gas

Datació: 1907

Adreça: Badia Blanca s/n , Llucmajor

Coordenades: 39.485721, 2.884547

Illa: Mallorca

Titularitat: Privada

Tipologia: Ben Inmoble,conjunt industrial

Sector: Energia gas-electricitat

Fitxa descriptiva: Societat productora d’energia creada a Llucmajor el 1907.Tenía la fàbrica al camí de s’Aguila. Inicialment dedicada a la producció de gas, el 1916 inaugurà la secció d’electricitat. El 1926 suspengué la producció de gas.El 1934 desaparegué en esser adquirida per la companyia Gas i Electricitat, Societat Anónima – GESA. (AVi)

(Gran enciclopèdia de Mallorca, Volum XIII, pag. 394. Edita Promomallorca Edicions S.L 1991)

 

Fàbrica de gas de caire eclèctic que consta de dos tallers adjunts essent el primer d’un cos i el segon de dos cossos.

Primer taller: Cos únic: Cinc finestres. Una finestra cegada.

Segon taller: Façana principal: Cos inferior: Un portal d’accés d’arc escarser emmarcat dins un portal amb llinda. Un portal d’accés amb llinda parcialment cegat. Dos finestrals d’arc escarser que arriben fins el cos superior.

Cos superior: Un finestró circular ubicat enmig dels dos finestrals.

Façana posterior: Cos inferior: Dos finestrals d’arc escarser que arriben al cos superior.

Cos superior: Un finestró circular ubicat enmig dels dos finestrals.

L’interior està en pèssim estat.

Aquesta fàbrica de gas apareix per primera vegada a la matrícula de contribució industrial el 1924 (Matrícula de contribució industrial de 1922 al 1932). Apareixia situada al camí de l’Àguila (AMLL, 1707/3). Conserva la maquinària i encara l’utilitzen. Hi ha part de maquinària deteriorantse fora de la fàbrica.

Crèdits:

Fotos: FAM

Redacció de la fitxa:Pilar Esteve Gamundí

Darrera revisió: 23/03/2016

Bibliografía, referències i enllaços:(Gran enciclopèdia de Mallorca, Volum XIII, pag. 394. Edita Promomallorca Edicions S.L 1991)

Ajuntament de Llucmajor, Catàleg de Bens Immobles.Ref: LLC_0492

http://www.llucmajor.org/libre/www.ajllucmajor.net/cataleg_patrimoni/0_1269_1.pdf

 

 

Nova cerca Tornar a la cerca