Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Anuari d’Estadístiques Culturals 2014 – Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

Un any més el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport publica l’Anuari d’Estadístiques Culturals d’Espanya recollint els principals indicadors dels quals disposa sobre el sector cultural i artístic del país.

Si bé és cert que les dades recollides fan referència únicament a dades quantificables sense recollir anàlisis dels impactes i dades qualitatives del sector, el document ofereix una important informació que permet fer una lectura sobre l’estat de la qüestió en alguns àmbits. L’anuari es divideix principalment en dos blocs de dades, Magnituds Transversals i Magnituds Sectorials, i finalitza mostrant les estadístiques del Compte Satèl·lit de la Cultura.

Les Magnituds Transversals fan referència a dades relacionades amb l’ocupació, la despesa mitjana en cultura, la propietat intel·lectual, el finançament i públic o el turisme entre altres. Deixant per al bloc de Magnituds Sectorials la mostra de dades pertanyents i agrupats per àmbits culturals com a Patrimoni, Museus, Biblioteques i Arxius, Llibre, Arts Escèniques, Audiovisual, i fins i tot la tauromàquia…..

Així mateix el Ministeri posa a disposició per a la seva consulta un document resum del anuari i un altre amb les gràfiques del mateix.

A continuació es pot fer clic damunt la imatge per descarregar el document complet.

Descarregar l’Anuari d’Estadístiques Culturals 2014