Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Avaluació de les conseqüències econòmiques de COVID-19 en el sector cultural de les Illes Balears

Donam difusió a l’iciativa de l’IEB

Davant l’estat d’excepcionalitat a causa del Covid-19, la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat pretén recollir el major nombre d’activitats culturals que han estat cancel·lades o ajornades pels agents culturals de les Illes Balears amb motiu de les mesures de contenció de l’epidèmia. L’objectiu és identificar el tipus d’activitat i poder obtenir tant els impactes econòmics que la situació provoca com, alhora, poder estudiar i planificar accions concretes per pal·liar els seus efectes.

Des de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat us agraïm la vostra col·laboració i us encoratjam a enfortir-nos aquests dies de confinament per poder-nos recuperar quan hagi passat aquesta singularitat.

Us pregram que faceu arribar aquest missatge a qualsevol membre del sector cultural de les Illes Balears que pugui estar-ne afectat.

Moltes gràcies.

Conseqüències econòmiques de COVID-19 per al sector cultural

Audiovisual:

Conseqüències econòmiques de COVID-19 per al sector cultural