Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Les Illes Balears a l’Anuari d’Estadístiques Culturals 2015

Des de l’any 2005 la Subdirecció General d’Estadística i Estudis de la Secretaria Tècnica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports publica l’Anuari d’Estadístiques Culturals, on queden reflectides les dades més significatives de l’activitat cultural de l’Estat Espanyol. En aquest informe s’hi plasmen, entre d’altres aspectes, l’ocupació cultural, el consum de productes culturals, l’estat dels diferents sectors ( arts plàstiques, arts escèniques i musicals, audiovisuals, llibres i publicacions), la capacitat de creació de riquesa, l’aportació del sector cultural a les estadístiques econòmiques generals o la inversió en Cultura de les institucions públiques.

D’entre totes aquestes dades, referides al conjunt de l’Estat, n’hem extret les referides a la comunitat autònoma de les Illes Balears.  Presentam les dades amb la mateixa denominació i ordre que apareixen a l’Anuari general però amb l’avantatge que tot el que surt aquí correspon a les nostres Illes. Tot perquè sigui més fàcil la seva lectura i la seva anàlisi, si us interessa fer-la.

Si voleu consultar tot l’Anuari d’Estadístiques Culturals i comparar les xifres de les Illes amb la resta de comunitats autònomes, així com saber altres aspectes aquí no inclosos ho podeu fer en aquest enllaç.

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2015/12/Estad–stiquesCulturalsdeBalears2015.pdf”]