Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats culturals, educatives i esportives

– Institució que regula: Ajuntament d’Es Migjorn Gran

– Publicació: BOIB Núm 154 – 8 / novembre / 2014

– Descripció:

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2014/12/Ordenan–afiscalEsMigjorn.pdf”]