Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la realització d’activitats culturals

Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la realització d’activitats culturals, artísitiques, educatives, de formació i d’oci i temps lliure i venda de productes associats.

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2014/11/Ordenan–aFiscal.pdf”]