Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Publiquem sencer el pressupost de Cultura 2016 del Consell de Mallorca

Xesc Miralles
REDACCIÓ PALMA, 14.11.2016. El pressupost d'enguany creix un 0,5%. Cultura impulsa 
un nou Pla Estratègic de Subvencions i hi destina un 14% més de pressupost. El 
Circuit d'Arts escèniques i Cultura en Xarxa són substituts per un nou sistema 
de catàleg d'oferta cultural amb per a la contractació als municipis. Enguany 
començarà a funcionar el Consell de la Cultura, amb participació de totes les 
associacions dels sectors culturals

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports disposarà de 26,3 milions d’euros de pressupost per a l’any 2017 (+ 0,5%). Uns comptes que inclouen un nou Pla Estratègic de Subvencions, remodelat en 9 línies d’actuació, i l’impuls de projectes com el Museu d’Art del Consell i La Xarxa Mallorca Literària. Patrimoni preveu posar en marxa dos grans programes per a torres de defensa i molins.

El vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, ha explicat aquest migdia les principals novetats que incorpora el Pressupost del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports per a l’any 2017. Miralles ha destacat l’esforç fet per elaborar un nou Pla Estratègic de Subvencions culturals i de foment de la llengua catalana que incrementa en un 14 % els recursos fins als 2,4 milions d’euros i que té un marcat caràcter municipalista

–un 45 % dels recursos es destinen als ajuntaments.

Els comptes de l’any que ve també han de permetre al Departament de Cultura posar fil a l’agulla en alguns dels principals projectes que s’inclouen dins el Pla Estratègic 2016-2019. ÉS el cas del Museu d’Art del Consell, un projecte dotat amb 120.000 € en els pressupostos de 2017 i que  ha donar cos legal i discurs museístic propi a tres espais diferenciats del Consell de Mallorca: el Centre Cultural la Misericòrdia, Palau Reial i el Museu Krekovik. En un principi les inversions d’enguany aniran destinades a la creació del Museu, l’adeqüació d’espais museístics a la Misericòrdia i les altres seus previstes, la redacció dels planS museològic i museogràfic i d’altres feines imprescindibles per a la seva legalització.

A preguntes dels mitjans el Vicepresident i Conseller de Cultura, ha anunciat que donarà impuls a la creació del Consell de la Cultura, orgue de participació de tots els agents culturals de l’illa a la pressa de decisions. El Consell inciarà els seus treballs dins l’any 2017, i es començarà per establir la mesade diàleg que desprès serà l’encarregada juntament amb la institucuió de definir reglament de funcionament, composició i d’altres caràcterístiques de l’orgue

També rep un impuls destacat el projecte Xarxa Mallorca Literària que es proposa articular i coordinar equipaments culturals i/o museogràfics dedicats al patrimoni literari de Mallorca. El punt de partida d’aquesta xarxa és la Fundació Casa Museu del Consell a partir de la qual es vol establir la col·laboració amb altres cases d’escriptors —Fundació Robert Graves i Can Alcover— i llegats literaris a Mallorca. La Fundació Casa Museu incrementa un 40 % el seu pressupost per fer feina en aquest sentit i en l’impuls del WOW Mallorca: Camins de Cultura, que ha estat presentat fa poc a la World Travel Market de Londres.

L’any 2017 també serà el de l’aprovació i desplegament del Reglament del Sistema Bibliotecari de Mallorca, en el qual s’inclouen punts de lectura mòbil amb l’adquisició d’un Bibliobús (70.000€) per donar cobertura a nuclis sense servei de biblioteca pública.

Pel que fa a Normalització Lingüística, el vicepresident Miralles ha anunciat que els recuperats Premis Mallorca creixeran i ho fan dins l’àmbit de creació literària, amb la categoria d’assaig, que se sumarà a la de novela i poesia. Però també incorpora una nova disciplina artística, el Premi Mallorca de Fotografia. La dotació dels Premis s’incrementa fins als 90.000 €.

També creix el suport cap a les entitats que col·laboren amb el Servei de Normalització Lingüística en la tasca de dinamització i foment de l’ús de la llengua catalana (Premsa Forana, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Gremi de Llibreters de Mallorca).

El Departament de Patrimoni Històric centrarà els esforços durant l’any 2017 en posar en marxa dos grans programes: el Programa de conservació de les torres de defensa i un Pla de rehabilitació de molins, que es durà a terme a través dels tècnics i operaris de la brigada de Patrimoni Històric. L’altre punt d’atenció està en el projecte de Rehabilitació del monestir de Bellpuig, en el qual les inversions s’executaran en dos terminis: 400.000 € per al 2017 i 700.000 € per al 2018. Després d’haver fet feina aquest darrer any en la redacció del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà.

PRESSUPOSTOS 2017

2016 2017 % VARIACIÓ
26.206.638,27 € 26.330.258,06 € + 0,5 %

-El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports compta amb un pressupost de 26.330.258,06€ per a l’any 2017, el que representa un increment del 0,5% respecte al 2016

-Una dotació econòmica que servirà per impulsar alguns dels principals projectes inclosos dins el Pla Estratègic del Departament per als anys 2016-2019

-Reflecteix la contenció en la despesa corrent que caracteritzen els Pressupostos Generals del Consell de Mallorca a favor de l’esforç inversor i, especialment, en el cas del Departament de Cultura per un increment dels recursos destinats a Promoció Cultural a través del Pla Estratègic de Subvencions. Un Pla de Subvencions que afecta directament al teixit cultural de Mallorca i que continua amb l’aposta municipalista encetada durant el primer any de legislatura

Descripció per àrees:

CULTURA
2016 2017 % VARIACIÓ
Promoció Cultural 2.886.995,53 € 4.258.000 € +47,5%
Pla Estratègic de Subvencions 2017 2.135.000 € 2.440.000 € +14,3%
Fundació Robert Graves 20.000 €
Difusió Obra Joan Alcover 30.000 €
Aportació Fundació Es Baluard 325.000 € 325.000 €
Aportació Teatre del Mar 40.000 € 40.000 €
Conveni Federació Bandes de Música 80.000 € 80.000 €
Conveni Fed. Ball Mallorquí i Cultura Popular 40.000 € 40.000 €
Centre Espacial Planetari Mallorca 80.000 € 80.000 €
Fundació ACA 90.000 € 100.000 €
Fundació Teatre Municipal d’Inca 80.000 € 80.000 €
Biblioteques, Arxius i Museus 1.160.159,5 € 1.064.870 € -8.2%
Subvencions 144.645,88 € 40.000 € -72.3%
Activitat Cultural Biblioteques, Arxius, Museus 135.000 € 200.000 €
Fons bibliogràfic i audiov. Biblio. Arx. Museus 285.000 € 288.000 €
Cultura 3.557.601,37 € 3.447.884,42 € -3.1%
Personal 2.258.296,77 € 2.142.079,82 €
Despesa Corrent 541.750,00 € 458.750,00 €
Aportació ext. Fundació Santuari de Lluc 60.000 €
Conveni Gremi Llibreters Foment Lectura 55.000 € 60.000 €
Adquisició Bibliobús 70.000 €
Edifici Krekovic 337.256,98 € 219.057,15 € -35%
Reposició teulada Krekovic 122.000 €
F. Museu Llorenç Villalonga 440.000 € 620.000 € +40,9%
Museu d’Art 120.000 €
Cursos, conferències i cursets 30.000 €
Activitats culturals Museu d’Art 30.000 €
Estudis i treballs tècnics 30.000 €
Inversió immaterial i nova imatge 30.000 €
Normalització Lingüística 1.072.437,19 € 1.020.214,58 € -4.8 %
Estudis i treballs tècnics 120.000 € 20.000 €
Activitats culturals Normalització Lingüística 50.000 € 50.000€
Premis Mallorca 2017 60.000 € 90.000 €
Premsa Forana. Foment Llengua Catalana 35.000 € 40.000 €
Associació Escriptors Llengua Catalana 16.000 €
Llibreters Mallorca. Setmana Llibre en català 18.000 € 25.000 €
Teatre Principal 5.073.943,33 € 4.239.327,14 € -16%
Aportació finançament préstec obres 1.520.167,98 € 1.091.535,60 €
Aportació Teatre Principal 3.300.000 € 2.700.000 €
Inversions equipaments 60.000 € 250.000 €
O.G. Cultura (Administració) 384.010,56 € 378.105,35 € -1.5 %
Protocol i representació 40.000 € 22.000€
Servei Adm. Cultura i Patrimoni 1.953.047,57€ 2.501.021,71€ +28%
TOTAL 17.115.451 € 17.868.480,04 € +4,4%


Cultura

Actuacions 2017

 1. Nou Pla Estratègic de Subvencions 2017
 • Les diferents línies de subvencions de l’Àrea de Cultura s’agrupen en 9 convocatòries amb un pressupost de 2.440.000 €, que representa un increment del 14% respecte el 2016
 • Un 45% d’aquests recursos es destinen als Ajuntaments de Mallorca, a través del suport a activitats culturals i també a inversions
 • El Pla contempla tres àrees d’actuació:
 • Ajuntaments
 • Associacions i universitats
 • Sectors Professionals
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS CULTURA
2016 2017 % VARIACIÓ
Ajuntaments 1.020.000 € 1.100.000 € +7,8%
Activitats Culturals 800.000€ 800.000€
Inversions 220.000€ 300.000€
Associacions i universitats 200.000€ 280.000€ +40%
Associacions 200.000€ 200.000€
Universitats 80.000€
Sectors professionals 915.000 € 1.060.000 € +15,84%
Arts escèniques 265.000 € 300.000 €
Música 140.000 € 140.000 €
Arts plàstiques i visuals 60.000 € 120.000 €
Cinema i audiovisual 150.000€ 200.000 €
Producció editorial i fonogràfica en català 300.000 € 300.000 €
TOTAL 2.135.000 € 2.440.000 € +14,3%

2. Impuls al projecte Xarxa Mallorca Literària, que es proposa articular i coordinar els equipaments culturals i/o museogràfics dedicats al patrimoni literari català. Línies d’actuació:

 • Establir noves línies de col·laboració , aliances, entre la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet amb cases d’escriptors il·lustres de Mallorca com són Robert Graves (a través de la Fundació Robert Graves) i Joan Alcover (a través de Can Alcover)
 • Increment d’un 40% del pressupost de la Fundació Casa Museu, perquè pugui desenvolupar el projecte WOW Mallorca. Camins de Cultura, presentat recentment a la Fira World Travel Market de Londres com a aposta cultural del Consell de Malloca. I que de cara al 2019 té previst tenir desenvolupades 6 rutes per donar a conèixer el llegat cultural, patrimonial, literari i paisagístic de Mallorca
 • 3. Consolidam les aportacions a altres entitats culturals en àmbits tan diversos com les arts plàstiques, escèniques, bandes de música, cultura popular, difusió del coneixement científic i musical: Fundació Es Baluard, Teatre del Mar, Federació Bandes de Música, Federació de Ball Mallorquí, Centre Espacial Planetari Mallorca, Fundació ACA, Teatre Municipal d’Inca.
 • 4. Creix un 48% el pressupost per a activitats culturals en Biblioteques, Arxius i Museus
 • 5. Desplegarem el Reglament del Sistema Bibliotecari de Mallorca que pretenem  aprobar l’any 2017, en el qual s’inclouen punts de lectura mòbil a través de l’adquisició d’un Bibliobús  (70.000 €) per donar cobertura a nuclis sense servei de biblioteca pública
 • 6. Farem una aportació extraordinària a la Fundació Santuari de Lluc de 000 € per assumir, com a patrons, l’aportació que ens pertoca per restaurar la teulada que destrossà un cap de fibló l’any 2012
 • 7. Impulsam el projecte de Museu d’Art del Consell de Mallorca, que neix amb una dotació econòmica de 120.000 €, amb la intenció de posar en marxa els estudis necessaris per donar cos legal a diferents espais del Consell com a museus, dotar-los d’una identitat pròpia i començar a dissenyar activitats culturals. Un projecte que pretèn articular un discurs museístic propi de la institució a través de tres espais: el Centre Cultural la Misericòrdia, Palau Reial i el Museu Krekovik.
 • Dins Normalització Lingüística:
 • Els recuperats Premis Mallorca creixen i ho fan dins l’àmbit de la creació literària , amb una nova categoria la d’assaig que se sumarà a la de novela i poesia. Però també incorpora una nova disciplina artística l’any 2017, el Premi Mallorca de Fotografia. La dotació dels Premis passa de 000 a 90.000 euros
 • Incrementam el suport cap aquelles entitats que col·laboren amb l’Àrea de Normalització Lingüística en la tasca de dinamització i foment de l’ús de la llengua catalana:
 • Premsa Forana
 • Associació d’Escriptors de Llengua Catalana (AELC)
 • Llibreters de Mallorca (Foment de Lectura, Setmana Llibre en català)
 • Teatre Principal de Palma:
 • Mantenim pressupost per activitats i s’incrementen considerablement (+316%) els recursos econòmics per a inversions per renovar equipaments (tècnic, mobiliari…)
 • Eficiència de la gestió:
 • Ajustam l’aportació del Consell de Mallorca per pagar préstec d’obres
 • Completam amb fons propis del Teatre (procedents de l’IVA Cultural) l’aportació ordinària del Consell de Mallorca (2.7000.000 € CIM + 600.000 € Iva Cultural = 3.300.000 €)

Patrimoni

Actuacions 2017

PATRIMONI HISTÒRIC
2016 2017 % VARIACIÓ
Personal 1.944.813,15 € 1.840.267,26 € – 5,4 %
Despeses corrents 548.909,27 € 437.261 € -20,34 %
Subvencions 230.000 € 246.000 € +7 %
Convocatòria ajuntaments (Catàleg Patrimoni) 120.000 € 120.000 €
Consorci de Pollentia 50.000 € 50.000 €
Conveni Bisbat per estudis històrics 60.000 € 76.000 €
Capítol VI.Inversions. 771.000 € 26.000 € -96,6 %
Nova inv. edif. Construccions Patrimoni 620.000 € 0 €
Nova inv. vehicles Patrimoni Històric 25.000 € 0 €
Inversions Castell Alaró 24.000 € 24.000 €
Capítol VII.Inversions 550.000 € 800.000 € +45,45%
Ajuntaments Investigació i conserv. Jaciments 120.000  € 120.000 €
Bellpuig 400.000 €
Particulars. Cons. Rest. Patrimoni Ramon Llull 100.000 € 100.000 €
Conveni Bisbat Conservació Bens Culturals 270.000 € 120.000 €
Particulars. Cons. Rest. Jac. Arqueològics 60.000 € 60.000 €
Foment de l’ocupació. 70.492,78 €
TOTAL 4.044.722,42 3.420.021,04 -15.4%
 • Una àrea que es veu clarament afectada per:
 • Contenció en la Despesa Corrent (-20%)
 • Posada en marxa de l’expedient de compra d’una nau per a Patrimoni Històric, pressupostada en l’exercici 2016 amb 620.000 € i que, per tant, no s’imputa en el capítol d’inversions d’aquest 2017
 • Execució de dos grans programes:
  • Programa de Conservació de les Torres de Defensa. 500.000 € en mà d’obra de la brigada de Patrimoni. Programa a 4 anys
  • Pla de Rehabilitació de Molins. 400.000 € en mà d’obra de la brigada de Patrimoni
 • Manteniment línies de suport als Ajuntaments:
 • Convocatòria d’ajuts per a Catàlegs de Patrimoni Històric (120.000 €)
 • Línia d’ajuts per a Investigació i conservació de Jaciments Arqueològics (120.000€)
 • Manteniment línia d’ajuts a Particulars per a Restauració Jaciments Arqueològics (60.000 €)
 • Impuls al Projecte de Rehabilitació del Monestir de Belllpuig :
 • Les inversions s’executaran en 2 terminis:
 • 400.000€ (2017)
 • 700.000 € (2018)
 • Tot això després d’haver fet feina aquest 2016 en la redacció del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà
 • El Conveni amb el Bisbat de Mallorca per a conservació de Bens Culturals redueix la seva aportació econòmica (de 270.000€ a 120.000€) després de dos anys (2015-2016) amb aportacions extraordinàries, de 150.000€ cada exercici, per a les obres de la teulada de la Basílica de Sant Francesc en motiu de l’Any Llull

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *